ಎನ್‌ಸಿಟಿಇ ಅನುಮೋದಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು

ಬೆಂಗಳೂರು ಸೆಂಟರ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ

(ಬಿ,ಇಡಿ) ಮತ್ತು (ಎಂ,ಇಡಿ)

ಆರ್.ವಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ತರಬೇತಿ ಕಾಲೇಜು ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗೆ ಸ್ವಾಗತ

ಆರ್.ವಿ. ಶಿಕ್ಷಕರ ಕಾಲೇಜು, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿನ ಅನುದಾನಿತ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಅನುದಾನವಾಗಿದ್ದು, 1954ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆಗೊಂಡಿತು. ಇದು ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೊಳಪಟ್ಟಿದೆ(/ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ) ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಶಿಕ್ಷಕರ ತರಬೇತಿ ಶಿಕ್ಷಣ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಂಡಳಿ(ನ್ಯಾಷನಲ್‌ ಕೌನ್ಸಿಲ್‌ ಆಫ್‌ ಟೀಚರ್ಸ್‌ ಟ್ರೈನಿಂಗ್‌) ಅನುಮೋದಿಸಿದೆ. ಇದು ಎರಡು ವರ್ಷದ ಬಿ.ಇಡಿ(ಶಿಕ್ಷಕರ ತರಬೇತಿ ಪದವಿ) ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಾಲ್ಕು ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಇದು ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಕ್ತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಅರೆಕಾಲಿಕ ಸಮಯದ(ಪಾರ್ಟ್‌ಟೈಂ) ಎಂ.ಇಡಿ(ಶಿಕ್ಷಕರ ತರಬೇತಿ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ) ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದೆ.