Chairman – K S AKHILESH BABU

Members

 • G. SUBBARAMA SETTY
 • V.S. MURTHY
 • P.NAGARAJ.
 • R.NANDISH
 • M.S.PRAKASH.
 • S.VENKATESH BABU
 • M.P.SHYAM
 • PRINCIPAL, RVTC
 • NOMINEES OF BENGALURU CITY UNIVERSITY-DR.CHANDRANATH
 • N.SHALINI RAO
 • P.B.KAVYA KISHORE