Chairman – Sri K. S. Akhilesh Babu

Members

 • Sri. K. G. Subbarama Setty
 • Dr.(hc) A.V.S. Murthy
 • Sri. D.P. Nagaraj
 • Sri. N.R. Nandish
 • Sri. M.S. Prakash
 • Sri. P.S. Venkatesh babu
 • Dr. T.V. Raju
 • Sri. Syed Shahameer – Registrar, RSST
 • Dr. S. karthiyayeni – Principal 
 • Dr. Shalini Rao N. – Faculty
 • Dr. P.B. Kavyakishore – Faculty
 • Sri. Ramesh Narayan Rao – University Nominee